EBH/57/2006

EBH/57/2006

 

Állami költségvetési szerv területi szervétől elbocsátott köztisztviselők érdekében az érdekképviseleti szerv fordult panasszal a hatósághoz. A beadvány szerint az állami szervnél végrehajtott csoportosi létszámleépítés elsősorban a nőket és idősebb korúakat érintette, továbbá azokat, akik gyermeküket egyedül nevelik, illetve beteg hozzátartozóikról egyedül gondoskodnak. A bejelentő azt is kifogásolta, hogy a munkáltató nem tett eleget az esélyegyenlőségi terv­készítési kötelezettségének.

 

A hatóság hivatalból folytatta le a vizsgálatot, mivel a szakszervezet az eljárás megindításához szükséges meghatalmazások hiányában az érintett köztisztviselők nevében nem járhatott el.

 

A hatóság az eljárás keretében kizárólag azt vizsgálta, hogy az eljárás alá vont állami szerv létszámcsökkentés végrehajtása során az elbocsátott köztisztviselők életkora, illetve nemi hovatartozása tekintetében megtartotta­e az egyenlő bánásmód követelményét. Az eljárás alá vont szerv által rendelkezésre bocsátott okiratban szereplő adatok és a százalékosan kifejezett aránypárok egybevetése alapján a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy nem volt megállapítható, hogy a munkáltató a létszámleépítés végrehajtása során életkor és nemi hovatartozás miatti hátrányos megkülönbözetést alkalmazott. A hatóság a hatáskörét megállapító törvényi rendelkezésekre tekintettel nem vizsgálhatta a minisztérium esélyegyenlőségi terv elkészítésére vonatkozó kötelezettségének teljesítését.

 

  1. augusztus