EBH/551/2006

EBH/551/2006

 

 

  1. Mohamed és társa (továbbiakban Kérelmezők) jogi képviselőjük útján 2006. augusztus én írt kérelmükben azzal fordultak az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, hogy álláspontjuk szerint az X Bank velük szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozásuk miatt.

 

Előadták, hogy 2006. április 18­án 17 óra körüli időben A. Mohamed a J. Nemzeti Bank által kibocsátott és használatában lévő bankkártyával pénzt kísérelt meg felvenni a Budapest XI. kerület B. út 12. szám alatt található ATM­ből. Kérelmező ezt a bankkártyát elmondása szerint már több alkalommal is használta minden probléma nélkül. Ezen a napon azonban az ATM a bankkártyáját bevonta, így nem tudott készpénzt felvenni. Kérelmező telefonon megkereste a bank ügyfélszolgálatát, ahol tájékoztatták, hogy másnap keresse fel a fenti bankfiókot, hogy a kártyáját visszakapja.

 

Másnap A. Mohamed társa érdeklődött A. Mohamed vidéki elfoglaltsága miatt a bankban, ahol úgy tájékoztatták, hogy a bankkártyát csak a kártyabirtokosnak tudják kiadni, miután személyazonosságát megfelelő okmányokkal igazolta.

 

  1. április 20­án a kártya birtokosa, A. Mohamed felkereste a bankot, útlevelével igazolta magát és kérte visszaszolgáltatni a bankkártyáját, melyet nem kapott meg. Ehelyett mind őt, mind a bank előtt várakozó barátját a kiérkező rendőrök megbilincselték és őrizetbe vették, mindkettőjüknél még ezen a napon a rendőrség házkutatást tartott. A bankkártyát lefoglalták, csak 2006. április 28­án szüntették meg határozattal a lefoglalást.

 

Kérelmezőket a rendőrség 2006. április 20­án 21 óra 55 perckor bocsátotta szabadon, a nyomozást velük szemben megszüntették, arra hivatkozással, hogy a cselekmény nem bűncselekmény.

 

Kérelmezők álláspontja az volt, hogy velük szemben az eljárás alá vont pénzintézet diszkriminációt alkalmazott azzal, hogy értesítette a rendőrséget, és ez az eljárás emberi méltóságukat is sértette. Sérelmezték, hogy a rendőrségen adataikat rögzítették, s mivel mindketten a tartózkodási engedélyüket a közeljövőben szeretnék megújítani, a velük szemben lefolytatott rendőrségi eljárás megnehezítheti az engedélyek meghosszabbítását.

 

A Hatóság az ügyben okirati bizonyítást folytatott le, megkérte a Bankkártya ügyrendet, a készpénzkiadó automaták szabályzatát és a benne hivatkozott nemzetközi kártyatársasági szabályokat, amelyek kötelező előírásokat tartalmaznak világszerte mindazokra a bankokra, akik bankkártyát bocsátanak ki vagy fogadnak el fizetési műveletekre. E szabályok betartása a kártyabirtokosok személyétől, honos országától függetlenül kötelező.

 

Az eljárás alá vont álláspontja szerint jelen ügyben saját szabályzatainak és a nemzetközi kártyatársasági szabályoknak megfelelően járt el akkor, amikor a bankkártyát kibocsátó J. Nemzeti Bank kérésére és az általa adott információk alapján bejelentette a rendőrségen a bevont bankkártyával kapcsolatos gyanút.

 

A Hatóság felhívására a bank csatolta a közötte és a J. Nemzeti Bank munkatársa között 2006. április 20­án 11 óra 15 perckor és 11 óra 17 perckor kezdődő telefonbeszélgetéseket tartalmazó CD­t., amelyekből megállapítható, hogy a J. Nemzeti Bank kérésére járt el az eljárás alá vont akkor, amikor értesítette a rendőrséget, és nem adta vissza a kártyát a Kérelmezőnek.

 

 A Hatóság felek által rendelkezésre bocsátott iratokból megállapította, hogy az eljárás alá vont a Kérelmezőkkel szemben akár a Kérelmezők által állított nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásuk, akár nemzetiségük miatt ­ nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét, az eljárás alá vont az adott jogviszony tekintetében megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, így a kérelmet el kellet utasítani. (2006 szeptemberi döntés)