EBH/55/2007

EBH/55/2007

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, hogy álláspontja szerint a munkáltatója megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét fogyatékossága (látássérültsége) miatt azzal, hogy a 2006-2007. tanév eredeti órarend beosztását megváltoztatta és a tanév megkezdését követő második tanítási napon más tanárra bízta egy olyan osztály tanítását, amelyet eredetileg a kérelmező tanított volna.

 

A hatósági eljárás megindulását követően a munkáltató rendes felmondással megszüntette a kérelmező munkaviszonyát, aki keresettel kérte a munkaügyi bíróságtól a felmondás jogellenességének megállapítását. A munkáltató a munkaviszony megszüntetését a kérelmező munkavégzésével kapcsolatos okokra alapozta, amelynek vizsgálata a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. Jelen ügyben a hatóság ezt olyan előzetes kérdésnek tekintette, melynek elbírálása nélkül nem lehet az egyenlő bánásmód követelményének megsértéséről vagy annak betartásáról megalapozottan dönteni. Ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32. §-ának (1) bekezdése alapján a hatósági eljárást a munkaügyi bíróság jogerős határozatának meghozataláig felfüggesztette.

 

A munkaügyi bíróság végzésével jóváhagyta a peres felek által megkötött egyezséget, mely szerint a munkáltató nem vagyoni kártérítést fizet a kérelmezőnek, aki úgy nyilatkozott, hogy a peresített jogviszonyból kifolyólag további igényt nem érvényesít az alperessel szemben.

 

A kérelmező az egyezségben foglaltaknak megfelelően kérte a hatósági eljárás megszüntetését.

 

A hatóság az eljárást a Ket. 31. §-ának (1) bekezdés c) pontja alapján végzéssel megszüntette.

 

  1. augusztus