EBH/540/2006

EBH/540/2006

 

Kérelmező a magyar bíróságok működésével kapcsolatos panasszal fordult a Hatósághoz. Kérelmében előadta, hogy évekkel ezelőtt egy városi önkormányzatnál dolgozott, mely munkaviszonyát megítélése szerint jogszabálysértő módon szüntette meg. A polgármesteri hivatallal szemben indított munkaügyi pere azonban első­ és másodfokon is számára sikertelenül zárult, ezt követően a Legfelsőbb Bírósághoz fordult felülvizsgálati kérelemmel. A Hatósághoz intézett beadványában a bíróságok tisztességes, részrehajlás nélküli, jogszabályoknak megfelelő működésével kapcsolatos kételyeit írta le, és a Hatóság segítségét kérte. Védett tulajdonságot konkrétan nem jelölt meg, csak nehéz anyagi helyzetére, mint esetleges egyéb tulajdonságára utalt.

 

A Hatóság tájékoztatást kért a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságától, mely válaszában megerősítette, hogy kérelmező ügye felülvizsgálati szakban, folyamatban van előtte. A Hatóság ezt követően az iratok alapján meghozta az alábbi döntést.

 

A Hatóság a kérelmet hatáskör hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) rendelkezései értelmében a Hatóság nem vizsgálhatja a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit. Tárgyi ügyben viszont éppen ebbe a körbe tartozó sérelmeket (igazságszolgáltatás függetlensége, pártatlansága egy konkrét ügy kapcsán) vetett fel Kérelmező. A beadványból fentieken túl az sem volt megállapítható, hogy Kérelmező bármely, az Ebktv­ben foglalt védett tulajdonsággal rendelkezne, így a hatósági eljárás lefolytatásának további lényeges feltétele sem teljesült.

 

A Hatóság a kérelmet a fentiek alapján végzésben elutasította.