EBH/534/2006

EBH/534/2006

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy egy multinacionális cég által meghirdetett állásra történő jelentkezésének elutasítása folytán hátrányos megkülönböztetés érte neme és életkora miatt. Sérelmezte azt is, hogy válaszukban valótlanul hivatkoztak személyes interjúra, holott erre nem került sor.

 

A Hatóság eljárást indított, az eljárás alá vont írásban fejtette ki álláspontját.

 

Az eljárás alá vont előadta, hogy a kérelmező által megpályázott állást a munkáltató a vele munkaviszonyban álló, más egységnél dolgozó, női munkavállalójával töltötte be. A kérelmező önéletrajzában nem szerepel az életkora, így arról tudomásuk sem lehetett. A meghirdetett állásra 346 pályázat érkezett, 119 nő és 227 férfi jelentkezett. A cég országos hálózatánál, a meghirdetett munkakörben háromszor több nő dolgozik, mint férfi. A személyes interjúra történő helytelen hivatkozásért, mint adminisztrációs hibáért elnézést kért az eljárás alá vont a kérelmezőtől.

 

A lefolytatott eljárás alapján a Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, így a kérelem elutasításáról döntött, mivel a munkáltató döntése jogszerű és arányos volt.

 

  1. szeptember