EBH/53/2006

EBH/53/2006

 

A panaszos az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kérelemmel fordult a Hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy a levelező tagozatos hallgatók nem vehetik igénybe ugyanazon kedvezményeket a diákigazolvány használata során, mint az esti tagozatosak, továbbá, hogy egy Közalapítvány pályázata a pályázók körét indokolatlanul leszűkíti az államilag finanszírozott képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatókra.

 

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1.§ b) pontja szerint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata – így a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Kormányrendelet egyenlő bánásmód követelményének való megfelelése ­ az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, mely eljárást a 21.§ (2) bekezdése szerint bárki indítványozhatja.

 

Annak vizsgálata, hogy a Kormányrendelet megfelel­e a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A §­nak, nem tartozik az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörébe, a kérelemmel kapcsolatban vizsgálatot nem folytathatott.

 

A Közalapítvány nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét a pályázati felhívásának kiírásakor, mely szerint csak a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói nyújthatnak be pályázatot, mivel az Alapító Okiratában foglaltak szerint a Közalapítvány célja a nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók szociális támogatása.

 

A Hatóságnak a panaszos kérelmeit a leírtak alapján el kellett utasítani.

 

  1. július 12.