EBH/527/2007

EBH/527/2007

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. Előadta, hogy értelmi fogyatékos, sérelmezte, hogy hátrányos megkülönböztetés érte egy gyámügyi hatóság eljárása során, mivel őt nem hallgatták meg.

 

A hatóság megvizsgálta a Kérelmező eljárási képességét, melyet követően hiánypótlás keretében felhívta, hogy nyilatkozzon, mely szerv – a Jegyzői Gyámhatóság vagy a Városi Gyámhivatal – részéről, milyen eljárás során érte a hátrány és mikor mellőzték a meghallgatását. Tájékoztatta továbbá a hatóság, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2004. január 27-én lépett hatályba, ezért a Hatóság nem végezhet vizsgálatot a törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan. A hiánypótlásra adott határidő eredménytelenül telt el, annak meghosszabbítását nem kérte a Kérelmező.

 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (2) bekezdése a hatóság az eljárást végzéssel megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását és az 51.§ (1) bekezdése az ügyfél a nyilatkozattételt megtagadhatja, azonban „ha az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a 31.§ (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást” alapján az eljárást megszüntette.

 

  1. október