EBH/526/2012

EBH/526/2012

 

Kérelmező panaszában azt sérelmezte, hogy vakvezető kutyájával egy kínai büfébe nem engedték  be, nem tudott ételt vásárolni.

 

 Az eljárás alá vont külföldi cégvezető az eljárás alá vonás tényéről való tudomásszerzést  követően azonnal sajnálatát fejezte ki írásban. Higiéniai aggályaira hívta fel a hatóság figyelmét,  valamint arra, hogy nem tudta, hogy vakvezető, segítő kutyával jelent meg a hölgy. A hazai jogi  szabályozásról sem volt tudomása, miszerint a segítő kutyákat köteles a szolgáltató egységébe  beengedni.

 

 A felek a hatóság közreműködésével - tervezet megszövegezése, az aláírásra helyszín biztosítása  – egyezséget kötöttek. A megállapodásban rögzítették a bocsánatkérést, továbbá azt, hogy a  közeljövőben a vonatkozó szabályozásnak megfelelően jár el a cégvezető, és erre tekintettel  munkatársait is kioktatja. Az egyezség mellékletét képezte egy kivonat a szociális és munkaügyi  miniszter 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendeletéből a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és  alkalmazhatóságának szabályairól.

 

 Fentiekre tekintettel a hatóság a felek által aláírt egyezséget határozatával jóváhagyta.