EBH/522/2015

EBH/522/2015

 Ügyiratszám: EBH/522/2015

Védett tulajdonság: fogyatékosság

Diszkrimináció területe: szolgáltatás

Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés

Egyezséget jóváhagyó határozat

A látássérült, vakvezető kutyával közlekedő kérelmező egy söröző üzemeltetőjével szemben nyújtott be kérelmet a hatósághoz. Panaszolta, hogy barátaival szerettek volna sörözni, azonban a szolgáltató egység pincérnője felszólította a kérelmezőt, mielőtt még rendelhetett volna, hogy a kutyájával hagyja el a helyiséget. A kérelmező tájékoztatta a pincérnőt, hogy ő maga látássérült, és kutyája vakvezető kutya, így a jogszabályok alapján behozhatja a sörözőbe. A pincérnő azonban arra hivatkozott, hogy a helyiségben kihelyezett matrica tiltja kutyával a belépést, ezért a kérelmező kénytelen volt távozni. Az esemény alatt a kutyán rajta volt a hám a vakvezető jelzéssel.

A szolgáltató egység üzemeltetője az eljárásban elismerte a történteket, és sajnálatát fejezte ki, valamint előadta, hogy szeretne egyezséget kötni.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 7/C. § szerint a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját – külön jogszabályban meghatározottak szerint – beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére.

A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint A Fot. 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a gazda és a kiképző (a továbbiakban együtt: segítő kutyát alkalmazó személy) jogosult a - (2) bekezdés szerinti kivétellel - segítő kutyával tartózkodni és a segítő kutyát használni a lakosság elől elzárt területek kivételével a Fot. 4. § f) pontja szerinti közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára nyitva álló létesítményben (területen), így különösen üzletben, ideértve az élelmiszert árusító üzletet és a vendéglátó üzletet is.

Az eljárás során a felek egyezséget kötöttek, amelyben az üzemeltető vállalta, hogy a kérelmezőnek sérelmet okozó alkalmazott figyelmét felhívja az egyenlő bánásmód követelményének a megtartására, különös tekintettel a vakvezető kutyákra vonatkozó rendelkezésekre. Az eljárás alá vont szolgáltató felajánlotta továbbá, hogy egy a kérelmező által megnevezett vakvezetőkutya-kiképző iskola részére 80.000, Ft-ot, valamint a kérelmező számára -a vakvezető kutya költségeihez- 20.000 Ft-ot megfizet.

Az átutalást az eljárás alá vont a hatóság számára banki kivonattal igazolta. Az egyezséget a hatóság határozatával jóváhagyta.

2015. november 5.