EBH/519/2007

EBH/519/2007

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben előadta, hogy álláspontja szerint a nők egyik országos érdekvédelmi szervezete hátrányosan megkülönbözteti a férfiakat.

 

Kérelmező beadványában sérelmezte, hogy a szervezet tevékenysége során a nőket csak áldozatként, a férfiakat pedig kizárólag erőszaktevőként tünteti fel. Kampányukkal, transzparenseikkel, jelmondataikkal azt a látszatot keltik, mintha csak férfiak követnének el családon belüli erőszakot, csak nők ellen. Kérelmező példákat is említett, majd kérdésként vetette fel többek között, hogy miért nem esik szó soha a nők által elkövetett családon belüli (akár verbális, pszichikai, vagy éppen nemi) erőszakról, a válásokhoz kapcsolódó zsaroló magatartásról, és hogy a szervezet úgy általánosságban miért nem ítéli el a nők által elkövetett bármilyen erőszakot. Kérte a Hatóságtól annak vizsgálatát, hogy a szervezet alkalmaz-e hátrányos megkülönböztetést, tevékenysége gerjeszt-e előítéleteket.

 

A panaszos által előadottak alapján a Hatóság megállapította, hogy fenti tárgyú eljárás lefolytatása nem tartozik a hatáskörébe. Társadalmi szervezetek, jogi személyek alapító okiratban meghatározott tevékenysége vonatkozásában ugyanis a Hatóság nem járhat el, azok tevékenységét az ügyészség, illetve a cégbíróság jogosult felülvizsgálni. A Hatóság a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30. § b) pontja alapján elutasította, mivel a fent leírtak alapján nem volt hatásköre az ügyben eljárni.