EBH/513/2007

EBH/513/2007

 

Egy hajléktalan személyek jogait védő fórum, mint közérdekű igényt érvényesítő kérelmére a Hatóság eljárást folytatott le egy Bankkal szemben. Az eljárást kezdeményező szerint a Bank azzal, hogy az állandó vagy ideiglenes lakcím nélküli személyekkel megtagadta a bankkártya- szerződés megkötését, megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, valamint e személyek emberi méltóságát, hiszen a lakcím nélküliséget azonosította a hajléktalansággal, a hajléktalanságot pedig a bankkártya biztonságos kezelésére való alkalmatlansággal.

 

A Hatóság a felek nyilatkozatai, az ügyben tartott tárgyaláson elhangzottak, valamint a becsatolt iratokban foglaltak alapján egyezség létrehozására tett kísérletet, mely a felek együttműködési szándékának köszönhetően eredményesen zárult.

 

A Bank az egyezségben elhatárolódott a diszkrimináció minden formájától, ügyviteli szabályzatát és belső utasításait pedig 30 napon belül úgy módosította, hogy a bankkártyához való hozzájutásnak ne legyen akadálya, ha az ügyfél lakcímet igazoló hatósági igazolványa „lakcím nélküli” bejegyzést, vagy egy adott település megjelölését tartalmazza. A Hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta, a Bank pedig fenti módosítás megtörténtét, vagyis az egyezségben foglaltak megtartását a vállalt határidőn belül a Hatóság és a kérelmező felé igazolta.