EBH/500/2006

EBH/500/2006

 

Panaszos beadványában panasszal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (továbbiakban Hatóság) egy telefontársasággal szemben. Állítása szerint a társaság lehallgatta telefon­ beszélgetéseit azt követően, hogy újságíróként cikket jelentetett meg a cég előfizetőket megkárosító működéséről. Időnként a vonalat is megszakították, majd annak ellenére szüntették meg teljesen a szolgáltatást, hogy számlatartozása nem volt. Ezzel újságírói munkáját ellehetetlenítették, hatalmukkal visszaélve meggátolták szólásszabadságában, csak azért, mert kritizálni merte véleménye szerint törvénytelen működésüket. A telefonvonal kikapcsolását a társaság azzal indokolta, hogy panaszos nem engedte be lakásába a szerelőt, akinek érkezéséről neki tudomása nem volt. Fentieket panaszos diszkriminációnak vélte és a Minisztériumhoz fordult sérelmével, az azonban továbbította a panaszt az elbírálásra jogosult Hatóság felé.

 

A Hatóság a kérelmet és a hiánypótlási felhívást követően csatolt dokumentumokat (előfizetői szerződés, kérelmező ügyészséghez küldött panasza kapcsán kapott tájékoztatás) értékelve, a következő megállapításokat tette.

 

A Hatóság a kérelmet hatáskör hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasította, az alábbiakra hivatkozva:

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében a Hatóság eljárásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely, a törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy azzal ok­okozati összefüggésben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez képest eltérő, számára hátrányosabb bánásmódban részesítsék.

 

Kérelmező esetében nem volt megállapítható, hogy bármely, a törvény által védett tulajdonsággal rendelkezne, így a Hatóság a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hatásköre hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

 

  1. október