EBH/50/2012

EBH/50/2012

 

Panaszt nyújtott be a hatóságnál egy vidéki helyi kisebbségi önkormányzat (közérdekű igényérvényesítésre  jogosult) egy helyi szórakozóhellyel szemben, mert heti rendszerességgel tapasztalták, hogy roma származású fiatalokat bőrszínűk miatt nem engedtek be a szórakozóhelyre. A panaszolt gyakorlat alátámasztására a helyi polgármesteri hivatal munkatársa 10 roma  fiatal társaságában tesztelés keretében megkísérelte az adott szórakozóhelyre a bejutást, sikertelenül.

A hatóság közérdekű igényérvényesítésre indította meg az eljárást. A nyilatkozattételre  felhívott eljárás alá vont jogi képviselője előadta, hogy azokat a vendégeket nem szolgálják  ki, akik korábban problémásan viselkedtek, vagy alkoholos, kábítószeres befolyásoltság alatt  álltak. A beléptetés kapcsán felmerülő vitás kérdésekről azonban minden esetben a helyszínen  tartózkodó üzletvezető dönt. A jelenlegi ügyvezető elmondta, hogy tudomása szerint a  korábbi vezetés alatt jellemző volt a szórakozóhelyre, hogy roma fiatalokat nem engedtek be, de ezt a gyakorlatot megszüntette. A „tesztelést” lefolytatott önkormányzati munkatárs  tanúként elmondta, hogy valóban „városi pletyka” szintjén tudomása volt a jogsértő gyakorlat  létezéséről, amely a tesztelés során is beigazolódott.  A hatóság tanúként hallgatta meg a tesztelés egyik roma résztvevőjét is.

A hatóság eljárása során nem vitatta az eljárás alá vont jogát arra, hogy a  szórakozóhely területén biztosítsa a vendégek kulturált szórakozáshoz való jogát. Azonban a lefolytatott eljárás során megállapítást nyert, hogy az általa alkalmazott módszer, azaz adott személyek emlékezetből való beazonosítása nem kizárólag a korábban problémásan viselkedő személyek, hanem olyan vendégek kiszolgálásának a megtagadását is eredményezte, akikkel szemben ez indokolatlan volt. A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a szórakozóhely  területére betérő vendégekkel szemben bőrszínük alapján. A hatóság az eljárás alá vontat az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás jövőbeni tanúsításától eltiltotta és elrendelte határozatának nyilvánosságra hozatalát 90 nap időtartamra.

  1. január 5. A határozat jogerős.