EBH/50/2006

EBH/50/2006

 

 

A panaszos kérelemmel fordult a Hatósághoz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezéseinek vizsgálatára vonatkozóan.

 

Előadta, hogy jelenleg közalkalmazott, míg korábban a kereskedelemben dolgozott, amely időszak nem számít bele a jubileumi jutalomra való jogosultság időtartamába, így a Kjt. rendelkezéseit figyelembe véve hátrány éri a köztisztviselőkkel szemben.

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78.§(1) bekezdése szerint „a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár”. A törvény 87/A § (1) bekezdése tartalmazza azon időtartamokat, amelyeket közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

 

A Hatóság nem folytathat eljárást arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamely jogszabályi rendelkezése sérti­e az egyenlő bánásmód követelményét, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15.§ ­nak (6) bekezdése szerint nem vizsgálhatja az országgyűlés közhatalmi döntéseit és intézkedéséit. A leírtak alapján a Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel a kérelmező által benyújtott panasz kivizsgálására, így kérelmét el kellett utasítani.

 

A Hatóság tájékoztatta a kérelmezőt, hogy az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1.§ b) pontja szerint jogszabály így a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény ­ alkotmányellenességének utólagos vizsgálata az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, mely eljárást a 21.§ (2) bekezdése szerint bárki indítványozhatja.

 

  1. július 12.