EBH/5/2007

EBH/5/2007

 

A kérelmező beadványa szerint a lakóhelyéhez közeli megyeszékhelyen több munkahelyen próbált elhelyezkedni, de mindenhol azt a választ kapta, hogy rokkantakat nem foglalkoztatnak.

 

A Hatóság hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet, aki a határidő elteltével csak részben csatolta a kért adatokat, ezért a Hatóság ismételten kérte azok közlését. Az ismételt felhívásra a kérelmező nem válaszolt, ezért a Hatóság személyes meghallgatást tűzött ki a lakóhelye szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalába. A kérelmező a meghallgatás előtt visszavonta kérelmét.

 

A Hatóság az eljárást a Ket. 31. §-ának (1) bekezdés c) pontja alapján végzéssel megszüntette.

 

  1. május