EBH/49/2006

EBH/49/2006

         

Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége a roma származású kérelmezőket egy gépalkatrészeket gyártó cég által előzetesen írásban bejelentett munkaerő igénylés alapján betanított gépmunkás munkakörbe közvetítette ki. Kérelmezők megjelentek az üzemben, ahol a munkaügyi ügyintéző   közölte velük, hogy a felkínált álláshelyet betölthetik, azonban ezt megelőzően el kell végeztetniük a munkakör betöltéséhez szükséges orvosi vizsgálatokat. Kérelmezők    részt    vettek    az    orvosi vizsgálatokon,    majd megjelentek    a    cég üzemorvosánál,    ahol közölték    velük,    hogy mégsem alkalmazzák    őket.    A panaszosok szerint felvételüket roma származásuk miatt utasították el.

 

Az eljárás során a kérelmezők arra hivatkoztak, hogy a roma származáson alapuló hátrányos megkülönbözetésüket    az    a körülmény    is alátámasztja, hogy korábban több alkalommal előfordult, hogy a munkáltatók ugyan nem a származásukra,    hanem valamilyen    egyéb    okra hivatkozva    léptek    vissza alkalmazásuktól. A cég munkaügyi előadója    ezzel szemben    azzal    érvelt,    hogy kifejezetten felhívta a figyelmüket arra, hogy felvételükről a cégvezető fog dönteni, ezért az    orvosi vizsgálaton    csak    azt követően vegyenek    részt,    miután    a    vezető döntést    hozott    az alkalmazásukról. Jelentkezésüket követően    a cégvezető azonban kizárólag szakképzett munkavállalókat    kívánt alkalmazni,    ezt    a körülményt    az    eljárás    során beszerzett    okirati bizonyítékok    kellően alátámasztották.

 

A hatóság az eljárás alá vont döntése és a kérelmezők roma származása közötti összefüggést nem találta bizonyítottnak. A hatóság álláspontja szerint  ugyanis    az   eljárás    alá    vont eredményesen kimentette    magát azzal,    hogy    a kérelmezők jelentkezésével   azonos időpontban    más személyeket    nem alkalmazott, illetőleg    utóbb kizárólag szakképzett munkaerővel létesített munkaviszonyt.    A lefolytatott   eljárás    a kérelmezőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést    nem igazolta, ezért a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. május 23.