EBH/48/2006

EBH/48/2006

 

 

Az egyik szakszervezet panasszal fordult az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz. A beadvány szerint a munkáltató felhívást adott ki osztályvezetői állás betöltésére, amelyre 2 és egy férfi jelentkezett. Az állást végül senki nem töltötte be. A szakszervezet álláspontja szerint azért maradt el az állás betöltése, mert a munkáltató által preferált férfi jelentkező akinek személyére szólóan adták ki a felhívást mellett az állás betöltésére előírt feltételeknek megfelelő két is jelentkezett a hirdetésre. A Szakszervezet szerint a munkáltató nem biztosított lehetőséget a nők számára és nem kaptak tájékoztatást a jelentkezésük sorsáról, női nemhez tartozásuk miatt érte őket hátrányos megkülönböztetés.

 

A hatóság tárgyalást tartott az ügyben, ahol meghallgatta a szakszervezetet, az állásra jelentkező két nőt, a meghirdetett állást betöltő munkavállaló felett munkáltatói jogot gyakorló igazgatót, az állást betöltő közvetlen felettesét, illetve az állásra szintén jelentkező férfit.

 

A hatóság nem találta megalapozottnak a kérelmezők állítását. Az Ebktv. 19.§ (1) bekezdése szerint a kérelmezőnek kell bizonyítani, hogy rendelkezett valamely, a törvényben meghatározott tulajdonsággal és hátrány érte. Az állásra jelentkező három személy közül egyiket sem hallgatták meg, sőt időpontot sem kaptak személyes meghallgatásukra. Egyértelműen megállapítható volt, hogy egyik jelentkező esetében sem jutott el a kiválasztási eljárás a felhívásban megjelölt felvételi interjúig, az állást nem töltötték be és arra előkészület (felvételi interjú vagy arra időpont kitűzés) sem történt, ezért a kérelmezőket hátrány nem érte. Az eljárás alá vont ésszerű indokát adta (a cég átszervezése, szakszervezeti kifogás előterjesztése) az állásbetöltés elmaradásának. Fent kifejtettek miatt sérelem, illetve hátrány bekövetkeztének hiányában a panaszt a hatóságnak el kellett utasítania.

 

 

  1. június 21.