EBH/47/2007

EBH/47/2007

 

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy nemi hovatartozása miatt hátrányos megkülönböztetés érte egy kereskedelmi tevékenységet folytató irodánál töltött gyakornoki ideje alatt, illetve akkor, amikor végül nem kötöttek vele kereskedelmi ügynöki szerződést. A kérelmező úgy érezte, hogy azzal a férfi gyakornokkal, aki nála később kezdte gyakornoki idejét, „összehasonlíthatatlanul” másként foglalkoznak az irodában. A kérelmező azt is kifogásolta, hogy vele egyidőben az irodánál, azonos munkakörben nem dolgozott más nő.

 

A Hatóság eljárást indított és két tárgyalást tartott.

 

A Hatóság elfogadta az eljárás alá vont védekezését, amely szerint a kérelmezővel szemben nem alkalmazott hátrányos megkülönböztetést nemi hovatartozás alapján. Az irodában dolgozó nők és férfiak aránya nem igazolja, hogy a nőket hátrányosan megkülönböztetnék. 2006. szeptember 4. óta is dolgozik azonos munkakörben az irodánál. Az eljárás alá vontnak lehetősége volt megismerni a kérelmezőt a szakmai gyakorlat 6 hete alatt, ilyen módon a kereskedelmi ügynöki szerződés megkötésének elmaradása az vezetői és munkatársai által tapasztalt objektív, a munkavégzéssel kapcsolatos tényekkel (nem túlzottan érdeklődő, nem él a rendelkezésre álló tanulási lehetőséggel) és szubjektív véleményekkel (nem lojális az irodához, mindenről önálló elképzelése van, nem tudja elfogadni az iroda divízióit) függtek össze, nem a kérelmező női mivoltával. Az eljárás alá vont megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, így a Hatóság a kérelem elutasításáról döntött.

 

  1. február