EBH/462/2012

EBH/462/2012

 

Kérelmező közérdekű igényérvényesítés keretében kérelmet nyújtott be a hatósághoz,  egy hatósági jogkört gyakorló szervezettel szemben, amely egy súlyosan látássérült és  mozgássérült személy rokkantsági felülvizsgálatán nem engedélyezte a személyi segítő  részvételét, így a panaszos nem tudta megfelelően érvényesíteni az érdekeit. Közérdekű  igényérvényesítő szerint fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy a hátrányos  megkülönböztetés személyek pontosan meg nem határozható nagyobb csoportját érinti,  ugyanis azon személyeknek, akiknek látási fogyatékosság miatt fogyatékossági  támogatást, illetve vakok személyi járadékát folyósítanak, nagy részét érinti a  rokkantsági felülvizsgálat.

 

 A hatóság a rendelkezésre álló nyilatkozatok alapján eljárást indított a szervezettel szemben,  egyben tárgyalást tűzött ki, majd a felek közös kérelmére az eljárást 60 napra – a felek közötti  egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség  tervezetét kidolgozták, és egyezséget kötöttek, melyben

 

 Az eljárás alá vont vállalta, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük  biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) előírásait figyelembe véve biztosítja a  látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó, halmozottan fogyatékos, siketvak) igénylők részére  kísérő személy jelenlétét az elvégzett vizsgálatok során az alábbiak szerint:

 

  • A vizsgálatra történő bekísérés, az arra történő felkészülés, az öltözés, valamint a vizsgálatot követő tevékenység eljárás alá vont vállalja kísérő személy jelenlétének  biztosítását  · Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és  védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény értelmében a szenzitív adatok, úgy mint a  személyazonosító és egészségügyi adatok, a bemutatott egészségügyi dokumentáció és  anamnézis felvételénél – amennyiben a vizsgálat lefolytatását nem zavarja vagy  akadályozza – a kísérő személy kizárólag az igénylő beleegyezése esetén lehet jelen.  Az igénylő beleegyezését külön okiratba kell foglalni.

 

 Az eljárás alá kötelezettséget vállalt arra, hogy jelen egyezség jóváhagyását követő 5 hónapon  belül a felülvizsgálatra történő megjelenésről szóló végzésben az igénylő számára kiemelt  jelentőségű adatokat – úgy mint a felülvizsgálat időpontja és helyszíne – jól láthatóan, a  törzsszöveghez képest nagyobb betűmérettel tünteti fel.

 

 Eljárás alá vont vállalta, hogy szakmai konzultáció alkalmával külön felhívja a rehabilitációs  szakigazgatási szervek figyelmét a vak és gyengénlátó igénylők vizsgálatával szemben  támasztott követelményekre, melynek keretében a látássérült személyek felülvizsgálata során  követendő speciális eljárásokat, teendőket, a segítségnyújtás módját módszertani levélben a  rehabilitációs szervekkel közli. A tárgyban elkészített és a rehabilitációs szakértői szerveknek  megküldendő módszertani levelet eljárás alá vont kérelmező számára tájékoztatásképpen  megküldi.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.