EBH/45/2005

EBH/45/2005

 

Egy vidéki kistelepülés lakója a beadványában azt sérelmezte, hogy gyógykezelése során őt a megyei kórház neurológiai szakorvosa több alkalommal a „drogos” jelzővel illette, annak ellenére, hogy kábítószert soha nem fogyasztott, állításának igazolására saját költségén drogtesztet is végeztetett, amelyet a kérelméhez csatolt. A panaszos szerint a szakorvos megalázó, emberi méltóságát sértő módon viselkedett vele szemben.

 

A Hatóságnak az ügyben azt kellett vizsgálnia, hogy az egészségügyi intézményben megsértették-e a kérelmező egyenlő bánásmódhoz fűződő jogait.

 

A hatóság a jelen ügyben nem állapította meg az egyenlő bánásmód követelményének megsértését, mivel a kérelmező nem rendelkezett az Ebktv. által védett tulajdonsággal, amely a diszkriminációt megalapozta volna, ezért a panaszt el kellett utasítani. A hatóság ugyanakkor felhívta a panaszos figyelmét arra, hogy - belátása szerint - az emberi méltóságát sértő személlyel szemben polgári bíróság előtt személyiségi jogi pert indíthat.