EBH/445/2006

EBH/445/2006

 

 

Kérelmező 2006. június 21­én érkezett kérelmében fordult a Hatósághoz, sérelmezve, hogy az X. Bank Nyrt. (továbbiakban Bank, illetve eljárás alá vont) vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a 2005. október 26. és 2006. január 15­e közötti időszakra meghirdetett lakossági devizahitel értékesítési versenyben elért eredményes közreműködését és teljesítményét a Bank nem értékelte megfelelően és nem részesítette jutalomban. Álláspontja szerint a terhessége miatt részesült hátrányos megkülönböztetésben.

 

Előadta, hogy a fenti verseny nyilvánosan került meghirdetésre a Bankfiókok között, a részletes versenykiírás szerint a verseny tárgya a fenti időszakban realizált lakossági tartós devizahitel abszolút, illetve relatív állománynövekedése volt. Az állománynövekedés alapján az első három helyezett fiók a szétosztható jutalomösszeg 70%­át, relatív állománynövekedés alapján pedig az első két helyezett fiók a szétosztható jutalomösszeg 30%­át kapja.

 

A versenykiírás, melyet Kérelmező az eljárás során becsatolt, rendelkezik a 6. oldalon a jutalomelosztás módjáról, így a jutalomra jogosult fiókok esetén a fiókvezető dönti el, hogy ki és milyen mértékű jutalmat kap az értékesítésben részt vevő dolgozók között. A minimális jutalom bruttó 150.000.­Ft –ban lett meghatározva, a kiírás egyéb kizáró feltételeket, konkrét – a jutalmazásnál figyelembe vehető­tényezőket nem tartalmazott.

 

Kérelmező 2005. december 27­ével betegállományba került, ennek oka, amint az később kiderült, az volt, hogy gyermeket várt. Erről telefonon a 2006. január 6­i orvosi vizsgálatot követően értesítette a munkáltatóját. Az a bankfiók, ahol Kérelmező is dolgozott, eredményesen vett részt a lakossági devizahitel versenyben, és 984.830.­Ft jutalom szétosztása vált lehetővé a versenyben közreműködő kollégák között. Kérelmező a jutalomelosztás módját sérelmezte, azt, hogy olyan kollégája is kapott jutalmat, aki tőle jóval kevesebb hitelt értékesített és kisebb összegben.

 

A Hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen az ügyfeleket személyesen meghallgatta és tanúbizonyítást is lefolytatott.

 

Megállapítható volt, hogy maga a versenykiírás nem tartalmazott semmilyen szempontot a „teljesítményen” kívül. A verseny és ennek alapján a jutalmazás is a „lakossági devizahitel értékesítésére” lett meghirdetve, csak e hitelfajtának a növekedése képezhette alapját a fiókok jutalmazásának. A fiókokat illető jutalmat azonban az ott dolgozó munkatársak között kellett szétosztani. A Hatóság a döntésénél figyelemmel volt arra, hogy a banknál a konkrét értékelési szem­ pontok semmilyen formában nem voltak leírva, még fő vonalakban sem.

 

A Kérelmező a terhessége miatt fellépő sorozatos rosszullétei miatt kényszerült táppénzre, azonban ezt megelőzően a versenyidőszak több, mint 2/3­ad részét munkában töltötte. Az eljárás alá vont arra hivatkozott, hogy Kérelmező elsősorban a versenyidőszakban jelentkező távolléte miatt nem részesült jutalomban, hiszen emiatt kevesebb egyéb hitelügylete volt, darabszámát és volumentét tekintve is, így hiába végzett a lakossági devizahitel értékesítésre meghirdetett versenyben az élen, a fiókra jutó jutalomból nem részesülhetett. Kérelmező távollétére az anyaságával összefüggésben, terhessége miatt került sor.

 

Azzal, hogy miután az eljárás alá vont a Kérelmező terhességéről tudomást szerzett, az elbírálás korábban sehol nem rögzített szempontrendszerét, ­ a távollétre is kitérve­, írásban határozta meg, és közölte ezt egy kör e­mailben a munkavállalókkal, majd Kérelmezőt emiatt a jutalmazottak köréből kizárta, vele szemben ez az eljárása hátrányos megkülönböztetéshez vezetett.

 

A Hatóság a beszerzett okirati bizonyítékok, a felek által előadottak, valamint a tanúvallomások alapján megállapította, hogy a kérelem megalapozott. Kérelmezőt­, aki a terhessége miatti hosszabb ideig táppénzben volt­, jóllehet az objektív, tehát mérhető szempontok alapján teljesítménye ezt lehetővé tette volna, az eljárás alá vont nem részesítette jutalomban, vele szemben anyasága (terhessége) illetve nemi hovatartozása miatt ­ hátrányos megkülönböztetést alkalmazott.

 

A Hatóság az eljárás alá vontat 600.000.­Ft pénzbírság megfizetésére és a jogsértő magatartás jövőbeni eltiltására kötelezte.