EBH/440/2007

EBH/440/2007

 

 

Vidéki rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság (továbbiakban: Kérelmező) egy települési jegyző intézkedése miatt fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Iratokkal alátámasztott levelük szerint 2006. április hónap folyamán a jegyző írásban tájékoztatta hatóságukat arról, hogy a továbbiakban közérdekű munkalehetőséget biztosítani nem tud, minthogy a munkavégzés helyéül korábban kijelölt Szolgáltató Intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint az intézmény nem büntetés-végrehajtásra szakosodott, így szabálysértőket a jövőben nem tudnak fogadni. Ezzel szemben 2007. februárban a jegyző tájékoztatta a Rendőrkapitányságot, hogy a település egy lakosa megkereste a Szolgáltató Intézmény vezetőjét, aki esetében hozzájárult az intézményben történő közérdekű munkavégzéséhez. A rendőrkapitányság álláspontja szerint „a jegyző és a Szolgáltató Intézmény vezetőjének ismertetett eljárása diszkriminatív a többi közérdekű munkavégzést vállaló eljárás alá vont személlyel szemben”, ezért kérte az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, hogy vizsgálja ki az ügyet.

 

A Hatóság a becsatolt iratok alapján, tárgyalás tartása nélkül érdemben döntötte el az ügyet.

 

A Hatóság megállapította, hogy a közérdekű munkavégzést vállaló, azonban annak lehetőségében nem részesülő eljárás alá vont személyek nem rendelkeznek olyan, az Ebktv. 8.§ pontja szerinti védett tulajdonsággal, ami megalapozná a hátrányos megkülönböztetés megállapíthatóságát. Önmagában az, hogy nem biztosították számukra a közérdekű munkavégzés lehetőségét, nem tekinthető védett tulajdonságnak, hiszen az maga a hátrány. A hátrányos megkülönböztetés definíciója szerint a védett tulajdonság és a hátrány között okozati összefüggésnek kell fennállnia, azaz a védett tulajdonság semmilyen körülmények között sem lehet maga a hátrány. Fentiek figyelembe vételével a Hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania, mivel a sérelmet szenvedettek nem rendelkeznek az Ebktv. 8.§ szerinti védett tulajdonsággal.

 

  1. június