EBH/430/2007

EBH/430/2007

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben előadta, hogy álláspontja szerint egy társasház diszkriminatív módon állapítja meg a közös költséget.

 

Kérelmező beadványában sérelmezte, hogy a tulajdonostól lakást bérlő lakók, illetve az ilyen lakások tulajdonosai által fizetendő közös költség 50% felárat tartalmaz. Állítása alátámasztására mellékelte az új közös költség hirdetmény másolatát. Véleménye szerint a közös költséget kizárólag a lakás alapterülete, térfogata, a benne lakók száma és egyéb, a költségeket befolyásoló tényezők alapján lehetne megállapítani, nem elfogadható a különbségtétel aszerint, hogy a lakásban lakók bérlők vagy tulajdonosok.

 

A panaszos által előadottak alapján a Hatóság az alábbiakat állapította meg. Az Ebktv. 4. §-a rendelkezik a törvény személyi hatályáról, azaz meghatározza, hogy a Hatóság mely jogalanyokkal szemben jogosult eljárást lefolytatni. Az Ebktv. 6. §. d) pontja alapján a társasházzal szembeni, a tagsággal összefüggő jogviszonyt érintő eljárás lefolytatása nem tartozik a Hatóság hatáskörébe. A Hatóság a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30. § b) pontja alapján elutasította, mivel a fent leírtak alapján nem volt hatásköre az ügyben eljárni.

 

  1. november