EBH/43/2016

EBH/43/2016

Ügyiratszám: EBH/43/2016

Védett tulajdonság: bőrszín

Diszkrimináció területe: áruk forgalmazása, szolgáltatás nyújtása

Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés

Egyezséget jóváhagyó határozat

A panaszosok (egy férfi és egy nő) asztalfoglalás alapján 15 fős munkahelyi társasággal szerettek volna eltölteni egy estét a bepanaszolt szórakozóhelyen. A társaság egy része már bent tartózkodott, amikor megérkeztek a szórakozóhely bejáratához kérelmezők is. Őket azonban a biztonsági őrök nem engedték be. Arra hivatkoztak, hogy zárva van a szórakozóhely, miközben más vendégek akadálytalanul haladtak át a bejáraton. A férfi panaszos megkérdezte, hogy az arcával van-e probléma. A biztonsági őrök igennel válaszoltak. Kérelmezők a hatósághoz fordultak, mert a szórakozóhelyen a fiatalember bőrszíne miatt tagadták meg tőlük a belépést.

A hatóság felhívására a szórakozóhely képviselője elismerte, hogy eljárásuk nem volt megfelelő. Hivatkozott arra, hogy a biztonsági őrök a belépés előtt azonosítani akarták a pár férfi tagját, mert hasonlított egy korábbi, agresszívan viselkedő vendégre. Ezért kérték tőle, hogy „tegyen még egy kört”. Később jelezték a fiatalembernek, hogy bemehet, aki azonban nem élt a lehetőséggel. A képviselő hangsúlyozta, hogy a kérelmezők ismerősének írásbeli panaszát követően a történtekre magyarázatot adtak, bocsánatot kértek és kárpótlásként felajánlottak egy VIP asztalt meghatározott összegű fogyasztás lehetőségével a társaságnak, de azt a kérelmezők nem fogadták el.

Az eljárás során a felek között egyezség jött létre, melyben a szórakozóhely vállalta, hogy az eredeti ajánlatánál magasabb összegű fogyasztási lehetőséggel látja vendégül a 15 fős társaságot. Az egyezséget a hatóság határozatával jóváhagyta.

(2016. január 21-i döntés)