EBH/43/2012

EBH/43/2012

 

Kérelmező – aki személy- és vagyonőri engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó - azért fordult panasszal a hatósághoz, mert véleménye szerint a bepanaszolt gazdasági társaság, egészségi állapota, illetve ezzel összefüggő keresőképtelenné nyilvánítása miatt szüntette meg azonnali hatállyal a vagyonőri megbízási szerződését, megsértve ezzel az egyenlő bánásmód  követelményét. 

Kérelmezőnek megbízási szerződése alapján vagyonőrként dolgozott a bepanaszolt gazdasági társaság egyik fő megrendelőjének a telephelyén. A vagyonőrökre vonatkozó jogszabály keresőképtelen állományba vétel esetére, meghatározott időre fizetett egészségügyi szabadságot biztosít a vagyonőröknek, melynek időtartamára a megbízónak (adott esetben a bepanaszolt gazdasági társaságnak) szerződés  szerinti alapóradíjat kellene fizetnie a vagyonőrök részére. Kérelmező megbetegedett, és orvosi gyógyszeres kezelés mellett hetekig betegen járt dolgozni. Állapota nem javult. Egyik reggel – éjszakai műszak végeztével – elment a  háziorvoshoz, aki keresőképtelen állományba vette. Közvetlen főnöke ugyanezen a reggelen SMS-ben érdeklődött kérelmezőtől, hogy megy-e másnap dolgozni, mire kérelmező  ugyancsak SMS-ben még a délelőtt folyamán azt válaszolta, hogy aznaptól táppénzen van, a betegszabadság igénybevételével. Kérelmező szerződését a bepanaszolt társaság még ezen a napon azonnali hatállyal megszüntette, és a felmondást postára is adta. A bepanaszolt társaság azzal védekezett, hogy kérelmező szerződését nem egészségi állapota, illetve keresőképtelen állományba vétele miatt szüntette meg - arról a felmondás aláírásakor még nem is volt tudomása – hanem számos más vagyonőréhez hasonlóan azért volt kénytelen  megszüntetni, mert az a megrendelője, amelynél kérelmező is dolgozott, csődbement, és így nem tudott a vagyonőröknek munkát biztosítani.

A hatóság az ügyben tárgyalást is tartott és tanúkat is meghallgatott.

A hatóság megállapította, hogy az adott időszakban valóban folyamatos és nagymértékű leépítések zajlottak a bepanaszolt társaságnál a vagyonőrök körében. Az is megállapítható volt azonban, hogy a többi vagyonőr szerződése rendes felmondással szünt meg (15 napos felmondási idővel indoklás  nélküli felmondással), míg kérelmező szerződését azonnali hatállyal szüntették meg. A hatóság álláspontja szerint egy szerződés azonnali hatályú megszüntetése eleve kedvezőtlenebb, mint a rendes felmondással történő megszüntetés. A hatóság valamennyi tudomására jutott tényt és körülményt összességében mérlegelve arra a  meggyőződésre jutott, hogy kérelmező szerződésének azonnali hatállyal történő  megszüntetésére az egészségi állapota, ennek körében keresőképtelen állományba vétele miatt  került sor. A hatóság véleménye szerint, a cég akkori helyzetében, a nagy leépítések közepette, igencsak életszerű az, hogy értesülve kérelmező keresőképtelen állományba  vételéről, és arról, hogy egészségügyi szabadságot akar igénybe venni, azonnali hatállyal felmondják szerződését, hiszen a cég csak így mentesülhetett az egészségügyi szabadsággal járó fizetési kötelezettség alól.

A hatóság megállapította, hogy a bepanaszolt cég kérelmezővel szemben egészségi állapotával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy – keresőképtelen állományba vétele miatt - azonnali hatállyal szüntette meg a  vagyonvédelmi megbízási szerződését.

A hatóság határozata nem jogerős.