EBH/420/2007

EBH/420/2007

 

 

 Vidéki település Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke egy roma panaszos meghatalmazása alapján a hatósághoz benyújtott kérelmében azt sérelmezte, hogy a települési önkormányzat polgármesteri hivatalában őt a település polgármestere becsmérlő kifejezésekkel illette, és trágár szavak kíséretében hozta a panaszos tudomására, hogy aznap nincs ügyfélfogadás a hivatalban.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható volt, hogy a panaszos által sérelmezett magatartás, a becsmérlő, sértő kijelentések a személyhez fűződő jogok körében értékelendők, ezért a hatóság a kérelmezőt tájékoztatta arról, hogy a személyiségi jogi védelemhez való jog alapján az emberi méltóságát sértő személlyel szemben - belátása szerint - polgári bíróság előtt személyiségi jogi pert, vagy magánvádas eljárásban becsületsértés miatt büntető eljárást kezdeményezhet.

 

A hatóság az ügyben nem folytatott vizsgálatot, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül hatáskör hiányában - elutasította.

 

  1. április