EBH/419/2012

EBH/419/2012

 

Látássérült kérelmező egy hatósági jogkört gyakorló szervezettel szemben kérelmet  nyújtott be a hatósághoz, mivel álláspontja szerint a szervezet megsértette az egyenlő  bánásmód követelményét, amikor hivatalos internetes weboldala nem rendelkezett  súlyos látási fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesített verzióval.

 

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján eljárást indított a hatósági jogkört gyakorló  szervezettel szemben, egyben tárgyalást tűzött ki, majd a felek közös kérelmére az eljárást 30  napra – a felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre  álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és egyezséget kötöttek, melyben

 

Eljárás alá vont kötelezettséget vállalt arra, hogy a fogyatékos személyek jogairól és  esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásait figyelembe véve  központi honlapját 2012. július 15. napjáig látássérült személyek számára akadálymentesen  elérhetővé teszi és akadálymentesen működteti a jövőben.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.