EBH/413/2012

EBH/413/2012

 

A kérelmező társadalmi és érdekképviseleti-szervezet, a hatóság előtt eljárást kezdeményezett egy  önkormányzat ellen amiatt, hogy az önkéntesei által bejárt kulturális központ nem felelt meg a  komplex akadálymentesítés követelményének, annak ellenére, hogy a teljesítés törvényi  határideje már 2009. december 31-én lejárt.

 

Kérelmező álláspontja szerint az önkormányzat - azáltal, hogy mint fenntartó nem gondoskodott  a kulturális központ komplex akadálymentesítéséről - megsértette az egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.), a fogyatékos  személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. Törvény (Fot.), és az országos településrendezési és  építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (Oték.) rendelkezéseit.

 

Az (Oték.) határozza meg, hogy pontosan milyen műszaki kritériumoknak, és általános  előírásoknak kell eleget tenni az akadálymentesség követelményének teljesítéséhez. Kérelmező a  hatóság felhívására konkrétan és tételesen felsorolta, hogy a kulturális központ épülete mely  elemeiben, és mennyiben nem felel meg az Oték. rendelkezéseinek.

 

 A hatóság tárgyalást tartott, majd helyszíni szemlét, ahol a konkrét hiányosságok ismeretében,  egyezségkötés céljából az eljárás felfüggesztését kezdeményezték a felek. Az ügyfelek az eljárás  során közösen kialakítottak egy megállapodást, ami egy megvalósítandó kivitelezési ütemterven  alapult. Az egyezség tartalmazta a konkrét ellátandó feladatokat (építési munkálatok), amelyek  elvégzésével a komplex akadálymentesítés mindkét fél számára elfogadható módon, egyúttal a  jogszabályok előírásainak megfelelően megvalósítható, és erre végső teljesítési határidőként az  önkormányzat 2012. december 31-t vállalta.

 

 A hatóság a felek által kialakított és aláírt egyezséget határozatával jóváhagyta.