EBH/413/2007

EBH/413/2007

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, a mentőszolgálat illetékes szervezetével szemben. Kérelmében előadta, hogy álláspontja szerint a mentőszolgálat hátrányos megkülönböztetésben részesítette, amikor 2007. április 16-án a helyi mentőállomáson jelentkezett, egy információi szerint szabad gépkocsivezetői állás betöltésének szándékával. A szolgálat munkatársa arról tájékoztatta, hogy szabad gépkocsivezetői állás ugyan van, ám Kérelmezőt 52 éves kora miatt nem tudja alkalmazni. Náluk ugyanis a gépkocsivezetők már 55 éves korukban nyugdíjba mennek, a legutóbb felvett 53 éves emberrel is voltak „fizikai problémák”. Kérelmező állítása szerint az illető arra is utalt, hogy 30-35 éves sofőrt szeretne felvenni az állásra. A mentőszolgálat így kérelmezőt álláspontja szerint a további jelentkezőkkel összehasonlítva hátrányban részesítette életkorával, mint a törvény által védett tulajdonságával összefüggésben.

 

A Hatóság az ügyben a mentőszolgálatot nyilatkozattételre hívta fel, mely nyilatkozat a következőket tartalmazta. 2007. áprilisában az adott mentőállomáson valóban volt betöltetlen gépkocsivezetői álláshely. Mivel azonban a betöltött ápolói létszám kevesebb volt, mint a gépkocsivezetői, utóbbi felvételére akkor kerülhetett volna sor, amennyiben ápoló is felvételre kerül. Kérelmező valóban érdeklődött az állás ügyében, a mentőállomás vezetője tájékoztatta őt a fent leírtakról, de sem felvételi elbeszélgetésre, sem írásbeli jelentkezésre, vagy önéletrajz leadására nem került sor. Új munkavállaló alkalmazásáról való döntés egyébként az állomásvezető javaslatára, a főigazgató engedélyével a mentőszervezet vezetésének hatáskörébe tartozik. Az 52 éves életkor nem kizáró ok, a 45 évesnél idősebb jelentkezők figyelmét azonban általában felhívják arra, hogy a gépkocsivezetői munkakör ellátása a gerincet megterhelő betegmozgatással is jár. Tájékoztatnak továbbá arról, hogy a mentő gépkocsivezetők korkedvezményes nyugdíjra lehetnek jogosultak, akár már 55 évesen is. A Kérelmezővel való beszélgetés során is fenti tájékoztatás hangzott el.

 

A Hatóság az eljárás alá vont írásbeli nyilatkozatát Kérelmezőhöz is eljuttatta, és őt az azzal kapcsolatos esetleges észrevételeinek előadására hívta fel. Kérelmező a nyilatkozatra észrevételt nem tett, ezért az ellentmondások tisztázására az eljárás során nem volt lehetőség. A Hatóság a kérelem és az eljárás alá vont nyilatkozatának értékelését követően megállapította, hogy a tényállás egyszerűen megítélhető, tárgyalás tartása nélkül is tisztázható, az alábbiak szerint.

 

Tárgyi ügyben Kérelmező valószínűsítette, hogy a gépkocsivezetői állással kapcsolatos érdeklődésére a mentőszolgálat munkatársa által adott, Kérelmező életkorára vonatkozó utalást tartalmazó válasz őt személyében hátrányosan érintette. Védett tulajdonságként életkorát jelölte meg. Az eljárás alá vont szerint azonban a mentőszolgálat illetékes vezetője, mint munkáltató megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, vagyis az álláslehetőséggel kapcsolatos tájékoztatása során jogszerűen cselekedett. Kérelmező hivatalosan, dokumentumokkal igazolhatóan jelentkezését végül nem nyújtotta be a munkakörre, az álláshely pedig betöltetlen maradt. Egyéb jelentkezőről a Hatóságnak nincs információja.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján tárgyi ügyben konkrét munkára való felvételi eljárásra nem került sor, csak egy esetlegesen betöltendő álláshellyel kapcsolatos szóbeli tájékoztatás hangzott el. A tájékoztatás az adott munkakörre vonatkozó, a munka jellege alapján indokolt, valóban életkorral is kapcsolatos tudnivalókra hívta fel a figyelmet, nem került azonban bizonyításra, hogy diszkriminatív elemet tartalmazott volna. Hátrányos megkülönböztetés fentiek figyelembe vételével nem volt megállapítható, így a Hatóság a kérelmet elutasította.