EBH/41/2005

EBH/41/2005

 

A panaszos a beadványában azt sérelmezte, hogy munkahelyén, a betanulása során az őt oktató munkatársa szóban több alkalommal becsmérelte, bántóan, fenyegetően viselkedett vele szemben, emiatt munkaviszonyát kénytelen volt megszüntetni és egészségi állapota is megromlott. A kérelmező a hatóság vizsgálatát kérte.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Hatóság megállapította, hogy vizsgálat lefolytatására hatáskörrel nem rendelkezik.

 

Az Ebktv. 20 olyan tulajdonságot sorol fel, amelyek egyéb feltételek megléte esetén megalapozhatják a hatóság eljárását. (pl. nem, faj, bőrszín, nemzetiség, anyanyelv, fogyatékosság, családi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, stb. miatti hátrányos megkülönböztetés).

 

Az eljárás során nem merült fel adat arra, hogy a kérelmező az Ebktv. által védett tulajdonságok valamelyikével rendelkezik és a sérelmezett magatartást emiatt tanúsították vele szemben, ennek hiányában azonban – mivel az nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek – a hatóság vizsgálatot nem indíthat.

 

A hatóság a kérelmet elutasította, ugyanakkor felhívta a kérelmezőt arra, hogy a döntés nem zárja el a kérelmezőt attól, hogy az emberi méltóságát sértő személlyel szemben polgári bíróság előtt személyiségi jogi pert kezdeményezzen.