EBH/4/2016.

EBH/4/2016

 Ügyiratszám: EBH/4/2016.

Védett tulajdonság: fogyatékosság

Diszkrimináció területe: oktatás és képzés

Diszkrimináció típusa: közvetlen

Egyezséget jóváhagyó határozat

Kérelmező azért fordult panasszal a hatósághoz, mert a gyermeke nem kapta meg a kijelölt óvodában a szakértői véleményben előírt heti hat órai fejlesztést. A hatóság a panasz beérkezését követően értesítette az intézményt az eljárás megindításáról, egyben érdemi nyilatkozattételre hívta fel.

Az eljárás alá vont intézmény válaszában vitatta a kérelemben foglaltakat, csatolta a fejlesztő szakemberek által vezetett egyéni fejlődési lapokat és az EGYMI, illetve az eljárás alá vont között az utazó gyógypedagógus biztosítására vonatkozó szakmai megállapodást. A hatóság a tényállás tisztázása érekében tárgyalást tartott, meghallgatta a feleket, illetve tanúként idézte a gyermek fejlesztését végző konduktort, a gyógypedagógust és a logopédust.

A tárgyalások előrehaladásával mindkét fél kinyilvánította, hogy nyitott az egyezségkötésre. A felek rövid egyeztetést követően közösen határozták meg az egyezség tartalmát.

A megállapodásban az eljárás alá vont intézmény vállalta, hogy – meghatározott időponttól – a gyermek kognitív fejlesztéséhez heti kétórai időtartamban másik gyógypedagógust biztosít. Ugyancsak vállalta az óvodában használt egyéni fejlődési lapok átszerkesztését úgy, hogy azon a csoport óvodapedagógusa aláírásával igazolja a gyermek részvételét az adott fejlesztésen. Végül a felek vállalták az egyezségben, hogy a gyermek óvodai nevelése alatt évente két alkalommal, január és május hónapokban tartanak személyes, egyéni konzultációt a gyermek aktuális fejlettségi állapotáról, és ennek megtörténtét aláírásukkal igazolják.

A felek közösen kérték a hatóságot, hogy egyezségüket határozattal hagyja jóvá.

A hatóság az egyezséget jóváhagyta.

2016. január