EBH/39/2005

EBH/39/2005

 

A kérelmező azért fordult panaszával a Hatósághoz, mert a bíróság fizetési meghagyás kibocsátásával egyedül őt kötelezte a jogtalanul felvett összeg és járulékainak visszafizetésére, társait a bíróság nem kötelezte erre, bár a szabályellenes pályázati igénylésben ők is részt vettek. Emiatt a bíróság – a kérelmező szerint – megsértette az egyenlő bánásmód elvét.

 

A kérelmező társaival 1992-ben alapította meg a bírósági bejegyzést igénylő szervezetet. A szervezet bejegyzése iránti kérelmet a bíróság nem hagyta jóvá, ennek ellenére a kérelmező - társaival- a szabálytalanul működő szervezet nevében négy esetben nyújtott be pályázatot anyagi támogatás elnyerése céljából egy alapítványhoz. Ezzel a kérelmező jelentős összegű támogatáshoz jutott. A fentiek miatt büntető eljárás indult, melynek eredményeként a bíróság marasztaló ítéletet hozott és kötelezte a kérelmezőt a kárnak és járulékainak megfizetésére.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebtv)15. § (6) bekezdése szerint a Hatóság nem vizsgálhatja a bíróságok és az ügyészségek közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.Emiatt a kérelmet el kellett utasítani.