EBH/38/2005

EBH/38/2005

 

Egy idén érettségiző diák, a 2005 évi matematika írásbeli érettségi vizsgák eredményének megsemmisítését, illetve megismétlését panaszolta. Véleménye szerint diszkriminatív, hogy csak azoknak kell megismételni az írásbelit, akik tovább akarnak tanulni, továbbá hátrányos helyzetbe került azokkal szemben, akik illegális úton megszerezték a magyar írásbeli feladatait. A kérelmező egyéb tulajdonságát, mint továbbtanulási szándékát jelölte meg a diszkrimináció alapjaként.

 

A Hatóság az Oktatási Minisztérium és az OKÉV álláspontját kérte.

 

Az Oktatási Miniszter határozatai egyértelmű rendelkezéseket tartalmaztak. A vizsga eredményét megsemmisítette, a diákok szabadon választhatták az év végi osztályzatukat, ez azonban továbbtanulás esetén nem volt figyelembe vehető a pontok számításánál. Mivel ez a rendelkezés egységesen vonatkozott valamennyi idén érettségizőre illetve továbbtanulni szándékozóra, nem volt olyan tulajdonsága a kérelmezőnek, ami alapján hátrányos megkülönböztetés érhette volna. A fentiek alapján a Hatóság elutasította a panaszt.