EBH/378/2006

EBH/378/2006

 

Panaszos beadványában panasszal élt a közüzemi szolgáltatóval szemben. Kifogásolta az ő esetében állítása szerint egyszerre követhetetlen és jogtalan számlázási gyakorlatot, eljárási rendet. Konkrét számlákat jelölt meg konkrét összegekkel, melyekről állította, hogy semmiféle jogalappal nem rendelkeztek, tévedésből mégis kifizette őket, később vette ugyanis csak észre a számlákon szereplő, szerinte valótlan adatokat. Az ügyben a szolgáltatóval szemben bírósági eljárást kezdeményezett, mely során az ügyet jogerősen elbírálták, a keresetet elutasították. Ezt követően az ügyészséghez is panasszal fordult. Továbbra is fenntartotta állítását, hogy a cég részéről diszkrimináció érte, más ügyfelekhez képest nem részesítették őt egyenlő bánásmódban. Beadványában kérte a hatóság eljárását.

 

A hatóság a kérelmet és a csatolt dokumentumokat áttanulmányozta.

 

A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, az alábbiakra hivatkozva:

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében a hatóság eljárásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely, a törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy azzal ok­okozati összefüggésben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez képest eltérő, számára hátrányosabb bánásmódban részesítsék.

 

Kérelmező esetében nem volt megállapítható sem az, hogy valamely, a törvény által védett tulajdonsággal rendelkezne, sem pedig az, hogy más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez képest kedvezőtlenebb bánásmódban részesítették volna.

 

Az Ebktv. 15. § (6) bekezdése alapján a hatóság nem vizsgálhatja továbbá a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit. Jelen ügyben pedig bíróság által jogerősen elbírált, és az ügyészséghez is eljuttatott kérdéseket vetett fel a kérelmező.

 

  1. június