EBH/372/2007

EBH/372/2007

 

A kérelmező a hatósághoz benyújtott panaszában azt sérelmezte, hogy a lakóhelye szerinti település önkormányzatának Képviselő Testülete a Szociális Iroda vezetői álláshelyre meghirdetett pályázat elbírálása során vele szemben nemi hovatartozása miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy minden más szempontot figyelmen kívül hagyva, kizárólag nemi hovatartozása miatt a kérelmező mellett induló férfipályázót találta alkalmasnak az álláshely betöltésére. Az OMMF Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelőség írásban értesítette a hatóságot, hogy kérelmező azonos tárgyú panasza miatt eljárást indított.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15.§ (3) bekezdése értelmében, ha valamely külön törvény alapján hatáskörrel rendelkező más közigazgatási szerv előtt eljárás indult, úgy a hatóság ugyanazon törvénysértés tekintetében, azonos személy ellen elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21.§ (6) bekezdése alapján, ha a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság előtt eljárás van folyamatban, saját eljárását végzéssel megszünteti. A jogszabályi rendelkezésekre tekintettel az eljárás megszüntetéséről rendelkezett a hatóság

 

  1. április