EBH/37/2007

EBH/37/2007

 

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. Kérelmében előadta, hogy véleménye szerint legutóbbi munkahelyén koránál fogva hátrányosan megkülönböztették.

 

Kérelmező 70 éves nyugdíjasként állt a gazdasági társaság alkalmazásában, mint hordár. Munkaviszonya 2005. őszén vette kezdetét, a problémák azonban 2006-ban, az új területi vezető kinevezésével kezdődtek. Kérelmezőt új felettese először írásbeli figyelmeztetésben részesítette, sorozatos fegyelmezetlen munkavégzés miatt. Ezt követően azt is közölte, hogy felmond kérelmezőnek. Ezután kérelmező betegállományba került, majd mikor munkavégzés céljából néhány héttel később ismét jelentkezett a munkahelyén, már nem is volt beosztva. Megkapta elszámolási papírjait, a felmondásról egyéb írásos dokumentumot azonban nem kapott. Próbálta felkeresni panaszával és kérdéseivel a cég vezetőségét, akik részéről végül a személyzeti igazgató fogadta őt és kijelentette, hogy fiatalítás miatt szüntették meg a munkaviszonyát.

 

A felmondás előzményeit, eljárását és körülményeit kérelmező sértőnek érezte. A munkaviszonyával kapcsolatban keletkezett, birtokában lévő dokumentumok másolatát csatolta, és kérte a Hatóság vizsgálatát a kor szerinti hátrányos megkülönböztetés tárgyában.

 

A Hatóság kérelmező meghallgatását követően a volt munkáltatót eljárás alá vonta, és az ügyben tárgyalást tűzött ki. A tárgyaláson az eljárás alá vont képviselője előadta, hogy kérelmező az ő cégénél állt ugyan alkalmazásban, felettese a gyakorlatban egy velük szerződésben álló másik cég alkalmazottja volt. Előadta továbbá, hogy a kérelmező munkájával kapcsolatos kifogásokról ő csak hallomásból értesült. Ilyen gond lehetett nála a munkaidő be nem tartása és az egyik vezetővel való egyszeri összetűzése, melyben egyébként kérelmező nem érezte hibásnak magát. Kijelentette még, hogy az elbocsátásról nem ő döntött, az elszámolási papírokon túl a felmondással kapcsolatosan egyéb dokumentum nem készült, a cég fiatalítási szándékáról, vagy ilyen tendenciáról nem volt és nincs tudomása.

 

A tanúként idézett területi vezető elmondta, hogy szigorú munkarendet követelt meg, így a korábbi gyakorlattól eltérően a munkaidő pontos betartását és az egyenruha rendszeres viselését a hordároktól, mely elvárásoknak kérelmező gyakran nem tett eleget. Az írásbeli figyelmeztetésre többszöri szóbeli felszólítás után került sor, legfőbb oka a munkaidő be nem tartása, az egyenruha viselésének elmulasztása és az említett, vezetővel való konfliktus volt. A tanú szerint kérelmező a figyelmeztetés után sem változtatott a munkához való hozzáállásán, így a felmondás indokolt volt. A tanú hozzátette, hogy a fiatalítás az elbocsátásnál nem volt szempont, a cégnél jelenleg is sok nyugdíjas dolgozik. Kérelmező az állítások nem mindegyikével értett egyet, az eljárás alá vont képviselője pedig érdemben sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta azokat.

 

A tárgyaláson tett nyilatkozatokat követően az eljárás alá vont képviselője volt munkáltatóként, a tanú pedig kérelmező volt közvetlen főnökeként bocsánatot kért kérelmezőtől, amennyiben eljárásuk során őt bármivel megsértették. Kérelmező a bocsánatkérést elfogadta, kérelmét visszavonta és kérte a Hatóságot, hogy az ügyben szüntesse meg az eljárást. Fentiek alapján a Hatóság az eljárást megszüntette.

 

  1. január