EBH/36/2006

EBH/36/2006

 

A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, melyben Megyei Bíróság és Ítélőtáblák eljárását sérelmezte.

 

A Hatóság hiánypótlás keretében felszólította a kérelmező gondnokát az eljárásra vonatkozó kérelme, valamint a gondnokkirendelő határozat másolatának becsatolására.

 

A kérelmet és a becsatolt iratokat megvizsgálva a Hatóság a következőket állapította meg.

 

A Hatóság nem folytathatott eljárást a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15.§ (6) bekezdése szerint nem vizsgálhatja a bíróságok közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény alapján meg kellett szüntetnie, mivel nem volt hatásköre az ügyben eljárni.

 

  1. május 23.