EBH/35/2005

EBH/35/2005

 

Kérelmező azzal fordult a Hatósághoz, hogy 1996-ban az egyik városi rendőrkapitány ellen tett feljelentésének kivizsgálása indokolatlanul elhúzódott, azonban a vizsgálat végén konkrét intézkedés nem történt. Kérelmező csatolta beadványához mindazokat a mellékleteket, melyekből megállapítható, hogy az ügy kapcsán a katonai ügyészség eljárt.

 

A Hatóság az ügyben megállapította, hogy a kérelmező által ismertetett ügy 1996 júniusában indult, és abban az X Katonai Ügyészség valamint a Katonai Főügyészség jogerősen határozatot hozott 1997-ben, tehát mind a Kérelmező által vélelmezett jogsérelem, mind az annak elbírálása során meghozott határozatok az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 2004. január 27-i hatályba lépését megelőzően keletkeztek.

 

A Kérelmező beadványából megállapítható volt, hogy az általa sérelmezett eljárás során a végső döntés az Ebktv. hatályba lépését megelőzően keletkezett, amikor a törvény rendelkezéseit még nem lehetett alkalmazni, így a Hatóság az ügyben nem járhat el, vizsgálatot nem folytathat. A fentieken túl nem vizsgálhatja a Hatóság az Ebktv. 15.§ (6) bekezdése alapján – többek között- a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit, intézkedéseit.

 

Mindezek alapján a Hatóság az ügyben megállapította hatáskörének hiányát, és a kérelem elutasításáról rendelkezett.