EBH/346/2007

EBH/346/2007

 

A kérelmezők azzal a panasszal fordultak a Hatósághoz, hogy korábbi munkáltatójuk, egy takarítói tevékenységet ellátó Zrt. hátrányosan megkülönböztette őket roma származásuk miatt azzal, hogy a 2007.-ben végrehajtott létszámleépítés alkalmával bőrszínük és etnikai kisebbséghez való tartozásuk miatt elbocsátották őket.

 

A Hatóság eljárást indított és a hiányzó iratok beszerzését követően két tárgyalást tartott, ahol tanúként hallgatta meg a kérelmezők korábbi és legutolsó közvetlen feletteseit. A tanúk egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy a kérelmezők munkavégzésével, munkafegyelmével kapcsolatban nem merült fel panasz.

 

  1. december 31.-ig egy másik fenntartó működtette azt az egészségügyi intézményt, ahol a kérelmezők takarítóként dolgoztak. A takarítási feladatokat 2007. január 1.-től egy Zrt. vette át. Az ott dolgozó takarítónők választhattak, hogy 1 évig garantáltan tovább foglalkoztatja őket az új munkáltató vagy végkielégítést kapnak és ezzel elveszítik a folyamatos munkaviszony nyújtotta védelmet. Az eljárás alá vont 16 takarítónőt vett át jogfolytonos munkavállalóként, 13 takarítónő végkielégítés felvételét követően lett a cég alkalmazottja, noha mind a 29 takarítónő korábban is ott dolgozott. A takarítóként több mint 15 éve a kórházban dolgozó kérelmezőket az eljárás alá vont továbbfoglalkoztatta amellett, hogy a jogelőd munkáltatótól – választási lehetőségük alapján - végkielégítést kaptak. Az eljárás alá vont ígéretet tett arra, hogy senkit nem fog elbocsátani. Az új munkaszerződésben 90 napos próbaidőt kötött ki. A működés megkezdésével egyidejűleg, részben a fenntartó megváltozása miatt (gazdasági, műszaki feladatok ellátása a közeli megyeszékhelyre került), részben az egészségügyi reform miatt megváltozott gyógyító feladatok következtében (egyes osztályok a más egészségügyi intézménybe kerültek) kevesebb takarítandó terület maradt a vizsgált egészségügyi intézménynél. Az eljárás alá vont számára nyilvánvalóvá vált, hogy létszámleépítést kell végrehajtania. 2007. február 5.-től, a végkielégítésben részesült munkavállalók közül 4 főt bocsátottak el a próbaidő alatt, akik közül 2 fő roma származású volt. 2007. február 28.-án újabb 5 főnek mondtak fel, akik valamennyien roma származásúnak vallották magukat és ezt minden ott dolgozó tudta is. 2007. március 12.-én pedig a végkielégítésben nem részesült roma származású takarítónő munkaviszonya is megszűnt közös megegyezéssel. A hatósági eljárás megindulását követően az eljárás alá vont több elbocsátott takarítónőt ismét alkalmazott. A tárgyalásokon megjelenő három kérelmezőnek ígéretet tett újbóli foglalkoztatásukra, azonban arra nem került sor, mivel a hatósági eljárás alatt az eljárás alá vont – a munkavégzés helyén - átadta a munkáltatói jogok gyakorlását egy Tanácsadó Zrt.-nek munkaerő-kölcsönzési szerződésben.

 

Két kérelmező ügyében a Hatóságnak meg kellett szüntetnie az eljárást, mivel ők visszavonták a kérelmüket azt követően, hogy a munkáltató ismét foglalkoztatta őket.

 

Az eljárás alá vont sem az Ebktv. 7.§ (2) bekezdésében foglalt ún. általános kimentési lehetőségnek való megfelelőséget nem tudta eredményesen bizonyítani, sem a törvény 22.§ a) pontjában leírt ágazat-specifikus kimentési lehetőséggel nem tudott megfelelően védekezni.

 

A fentiek alapján a Hatóság a kérelmezők kérelmének helyt adott, és megállapította, hogy az egyenlő bánásmód követelménye sérült akkor, amikor az eljárás alá vont a kérelmezők munkaviszonyát megszüntette a szükségessé váló létszámleépítés alkalmával. A munkáltató intézkedése következtében valamennyi roma munkavállaló munkaviszonya megszűnt a cég ezen telephelyén.

 

A Hatóság az eljárás alá vontat eltiltotta a jogsértő magatartás további folytatásától és a határozat nyilvánosságra hozatala mellett döntött és pénzbírságot szabott ki.

 

  1. november