EBH/34/2005

EBH/34/2005

 

Kérelmező kérte a Hatóságot, hogy folytasson le vizsgálatot az egyik Főiskolával szemben, amelynek az X Karán a 2001 és 2005. közötti időszakban, mely alatt egyébként Kérelmező is tanulmányokat folytatott, többször is megsértették a vizsgáztatással kapcsolatos szabályokat. Kérte a Hatóságot, hogy a Főiskola vizsgáztatással kapcsolatos rendjét vizsgálja ki, és folytasson le eljárást az intézménnyel szemben.

 

A Kérelmező beadványában közölte a Hatósággal, hogy 2005 januárjában ugyanezen ügyben a Fővárosi Bírósághoz fordult, ahol első fokon 2005. május 3-án kérelmét elutasította a bíróság. Jelenleg az ügy a Fővárosi Ítélőtábla előtt van folyamatban.

 

Kérelmező előadta továbbá, hogy ebben az ügyben megkereste a Budapesti kerületi Ügyészséget is, ahol panasza szintén folyamatban van.

 

Az 1957. évi IV. törvény 5.§ (4) bekezdésének értelmében, ha a bíróság valamely ügyben a hatáskörét vagy ennek hiányát megállapítja, vagy az ügy érdemében határoz, ez a döntés a közigazgatási szervre kötelező. Amennyiben az ügyfél kérelme e körbe tartozó ügyre irányul, akkor a közigazgatási szerv köteles az Áe. 5.§ (4) bekezdésére hivatkozással a hatáskörének hiányát megállapítani.

 

Mivel jelen ügyben a Hatóság eljárásjogi akadályra hivatkozással állapította meg hatáskörének hiányát- tekintettel arra, hogy a Kérelmező az ügyével kapcsolatban korábban mind a bíróságot, mind az ügyészséget megkereste és ügyei ezen szervek előtt jelenleg is folyamatban vannak, a kérelmet el kellett utasítani.

 

Maga az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 15.§ (6) bekezdése is kizárja a Hatóság eljárását akkor, amikor- többek között- a bíróságok és ügyészségek közhatalmi döntéseinek és intézkedéseinek vizsgálatát kérik.