EBH/338/2012

EBH/338/2012

 

Kérelmező egy költségvetési szervvel szemben kérelmet nyújtott be a hatósághoz, mivel  álláspontja szerint az megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor az egyik  általa szervezett képzésen az oktató egészségi állapotával, és életkorával összefüggésben  rendszeresen zaklatta.

 

A több agyi infarktuson átesett kérelmező álláspontja szerint a képzés megfeszített tempóban  folyt, mellyel nem tudott lépést tartani, ezt több alkalommal jelezte is az oktatónak. Az oktató  eleinte nyugtatta kérelmezőt, azonban később megjegyzéseket tett képességeire, egészségi  állapotával, életkorával összefüggésben társai előtt többször megalázta, zaklatta őt, míg végül  kérelmező az egyik ilyen alkalommal - miután ismét gúny és nevetés tárgya volt - felállt és  elhagyta a termet. A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján eljárást indított a  költségvetési szervvel szemben. A költségvetési szerv érdemi nyilatkozata után a hatóság  tárgyalást tűzött ki, majd a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti  egyezségkötés céljából – felfüggesztette.

 

A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és egyezséget  kötöttek, melyben rögzítették, hogy eljárás alá vont egyéni tanrend alapján biztosítja  kérelmező számára a bolti pénztáros rész-szakképesítés szakmai vizsgájára való felkészítést.  A felkészítés során eljárás alá vont biztosítja a modulfüzeteket, a konzultációs lehetőséget, és  a gyakorlati képzést. Kérelmező vállalta a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való  részvételt, valamint a bolti pénztáros rész-szakképesítés szakmai vizsgán való megjelenést.

 

 A hatóság a felek közös kérelmére a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával  jóváhagyta.