EBH/33/2012

EBH/33/2012

 

Látássérült kérelmező álláspontja szerint a bepanaszolt Művelődési Központ megsértette az  egyenlő  bánásmód  követelményét,  amikor  megtagadta,  hogy  egy  az  intézményben  tartott  rendezvényükre vakvezető kutyáját bevigye. A Művelődési Központ - aki a rendezvényhez csak  a helyszínt biztosította - az előadást szervező cég képviselőjével együtt felajánlotta ugyan,  hogy a kutyát az előadás időtartamára elhelyezik az épületben, mivel azonban nem tudták  megjelölni,  hogy  a  kutyáról  ki  gondoskodna  az  előadás  alatt,  ezért  kérelmező  ezt  a  lehetőséget elutasította, és az előadást nem tekintette meg.

 

A hatóság eljárást indított a Művelődési Központtal, mint a helyszínt biztosítóval, és az  előadást  szervező  céggel  szemben.  Az  eljárás  alá  vont  Művelődési  Központ  képviselője  érdemi nyilatkozatában előadta, hogy kérelmező és vakvezető kutyája számos alkalommal  volt  segítségükre  intézményükben,  a  másság  elfogadását  segítő  programok  során.  Ezen  rendezvényeken jutott tudomásukra, hogy a kutya epilepsziában szenved. Eljárás alá vont  előadta továbbá, hogy a panaszolt esetben a városi Látássérült Klub 12 fővel jelent meg az  előadáson,  köztük  volt  kérelmező  is.  A  klub  vezetője  -  aki  szintén  ismerte  kérelmező  kutyájának epilepsziás betegségét - a Művelődési Központ jelenlévő képviselőjével együtt  közösen javasolta, hogy a kutya az előadáson ne vegyen részt, mivel az állat az utóbbi időben  még gazdája jelenlétében is többször csillapíthatatlanul ugatott. Az előadást szervező cég  képviselője úgy nyilatkozott, hogy mivel kérelmező jegye közvetlenül a hangfal mellé szólt -  ismerve az előadás közben fellépő rendkívül jelentős hangerőt - ő is azt javasolta, hogy a  kutya ne vegyen részt az előadáson, különös tekintettel arra is, hogy kérelmező az előadásra  későn érkezett, így a hangfaltól távolabbi átültetésre sem volt már lehetőség. Előadták, hogy a  kutyát a portásfülkében helyezték volna el, kérelmezőt pedig székéhez kísérték volna, mely  lehetőséggel azonban nem élt. Mindkét eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy álláspontja  szerint  nem  sértette  meg  az  egyenlő  bánásmód  követelményét  kérelmező  védett  tulajdonságával összefüggésben.

 

 A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, ahol a felek egyezséget kötöttek. Az előadást szervező  cég  képviselője  kérelmezőtől  elnézést  kért  és  garantálta,  hogy  a  jövőben  is  kiemelkedő  figyelmet fordít arra, hogy a biztonság betartása érdekében alkalmazott intézkedéseken kívül,  semmilyen  más  egyéb  megkülönböztetésre  alkalmas  szabályt  nem  hoz.  A  szervező  cég  képviselője felajánlotta továbbá kérelmező és 1 fő kísérő részére, hogy az általa a városban  szervezett előadásokat, kérelmező, előzetes jelzés után ingyenesen látogathatja. A Művelődési  Központ képviselője kötelezettséget vállalt arra, hogy saját rendezvényein, illetve a más cégek  által az épületben tartott rendezvényeken is, kiemelt figyelmet fordítanak a hasonló esetek  elkerülésére.  Vállalta  továbbá,  hogy  a  rendezvényt  felügyelő  munkatársait  az  egyenlő  bánásmód  követelményére  vonatkozó  szabályokra  kioktatja.  Kérelmező  vállalta,  hogy  a  későbbiekben  a Művelődési  Központban  tartott  rendezvényeken  időben  megjelenik,  azért  hogy ültetésnél, bevonulásnál ezzel is segítse a rendezők munkáját.

 

 Fentiekre  tekintettel  a  hatóság  a  felek  által  kialakított  egyezséget  határozatával  jóváhagyta.