EBH/33/2005

EBH/33/2005

 

Kérelmező Hatósághoz benyújtott kérelmében előadta, hogy az X Vagyonkezelő Kft. rendkívüli felmondással megszüntette házmesteri munkaviszonyát. Kérelmező a sérelmes munkáltatói intézkedés ellen keresettel élt a Munkaügyi Bíróságnál, ahol az ügy első tárgyalását már kitűzték. A Hatóság, mivel a kérelem tartalmából azt volt megállapítható, hogy elsősorban egy, a Kérelmezővel egy házban lakó személy nyomására történt a vagyonkezelő részéről a rendkívüli felmondás, szükségesnek tartotta Kérelmező személyes meghallgatását. A meghallgatáson Kérelmező előadta, hogy neki nem a Vagyonkezelő céggel van problémája- eltekintve a rendkívüli felmondás miatti jogvitát- hanem a lakóval, aki folyamatosan zaklatja, roma származása és leszbikussága miatt lenézi, és panaszkodik illetve panaszkodott ellene a Vagyonkezelőnél. A rendkívüli felmondást is e lakó vele szemben tanúsított magatartásával hozta összefüggésbe.

 

A Hatóság tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy magánszemélyekkel szemben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében csak abban az esetben járhat el, ha az 5.§ a) vagy b) pontjai alatt felsorolt jogviszonyok valamelyike fennáll, azaz ha valaki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív, vagy aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz. Az ügy irataiból és kérelmező előadásából megállapítható volt, hogy ezek az esetek jelen ügyben nem állnak fenn. A vagyonkezelővel szemben megindítható az eljárás akkor, ha Kérelmező roma származásának vagy leszbikusságának lenne tulajdonítható a munkaviszony megszüntetése. Kérelmező elmondása szerint ez nem áll fenn, így a kérelmét visszavonta.

 

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban Áe.) 14.§ (1) bekezdése alapján amennyiben az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonja, úgy a közigazgatási szerv az eljárást megszünteti. A Hatóság az eljárást megszüntette.