EBH/32/2012

EBH/32/2012

 

A kérelmező társadalmi és érdekképviseleti-szervezet, a hatóság előtt eljárást kezdeményezett  egy városi önkormányzat ellen amiatt, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő  egészségügyi intézmény nem felel meg a komplex akadálymentesítés követelményének, holott  annak törvényi határideje már lejárt.

 

Kérelmező álláspontja szerint az önkormányzat - azáltal, hogy mint fenntartó nem  gondoskodott az intézmény komplex akadálymentesítéséről - egyaránt megsértette az egyenlő  bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.),  a fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. Törvény (Fot.), és az országos  településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet  (Oték.) rendelkezéseit. Az (Oték.) határozza meg, hogy pontosan milyen műszaki  kritériumoknak, és általános előírásoknak kell eleget tenni az akadálymentesség  követelményének teljesítéséhez.

 

Az önkormányzat nyilatkozott, hogy éppen folyamatban van egy - az intézmény komplex  akadálymentesítésének megvalósítását célzó - pályázati anyag elkészítése.  A hatóság a felek nyilatkozatai alapján a pályázat elbírálásáig felfüggesztette az eljárását. A  felek egyébként már ezen pályázat kapcsán is együttműködtek egymással.  Az önkormányzat nem nyerte meg a pályázatot, így annak kertében nem tudta vállalni, illetve  megvalósítani a komplex akadálymentesítést, így az eljárás folytatódott.  A hatósági tárgyaláson a felek kinyilvánították egyezségkötési szándékukat, közösen  áttekintették, hogy melyek azok a konkrét feladatok, amelyek elvégzésével a komplex  akadálymentesítés mindkét fél számára elfogadható módon, egyúttal a jogszabályok  előírásainak megfelelően megvalósítható lenne, és hogy azokat az önkormányzat milyen  ütemezés szerint tudja elvégezni. A felek végül megegyeztek abban, hogy az önkormányzat a  megállapodásban szereplő ütemezés szerint 2013. június 30. napjáig elvégzi az intézmény  komplex akadálymentesítését. A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.