EBH/311/2006

EBH/311/2006

 

 

Főváros környéki településen élő panaszos a beadványában azt sérelmezte, hogy egyik nagykereskedelmi áruházba a másféléves gyermekével vásárlási céllal nem engedték be azzal az indokolással, hogy az áruházukat kisgyermekes vásárlók kizárólag hétvégi napokon látogathatják. A panaszos szerint az áruház rendelkezése az anyasága miatti hátrányos megkülönböztetés megállapítására alkalmas.

 

A hatóság a kérelem alapján vizsgálatot indított az áruházat működtető céggel szemben. Az eljárás keretében írásban hívta fel a kereskedelmi céget arra, hogy bocsássa rendelkezésre a sérelmezett intézkedés indokoltságát alátámasztó dokumentumokat. Az eljárás alá vont gazdálkodó szervezet válaszában kifejtette, hogy a vásárlásra jogosultak kizárólag érvényes vásárlási igazolvány felmutatásával léphetnek az áruház területére. Az Általános Vásárlási Feltételek szerint 10 év alatti gyermekek hétköznap az áruházat nem látogathatják. A korlátozás bevezetésére balesetvédelmi okokból, a vásárlók biztonságának védelme érdekében került sor, mivel az áruházaikban, a nyitvatartási idő alatt folyamatos árufeltöltés zajlik targoncák igénybevételével. A cég képviselője egyebekben arról is tájékoztatta a hatóságot, hogy vásárlóik kifejezett kérésére a targoncaforgalom kiiktatásával a hétvégén lehetővé tették a belépést a kisgyermekes vásárlók számára. A hatóság a kérelmet, valamint a rendelkezésre álló okiratokat megvizsgálva megállapította, hogy a kérelem nem alapos. Az áruház rendelkezésének a tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő ésszerű indoka van (baleset­megelőzési, illetve biztonságvédelmi okok), nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ezért a hatóság a kérelmet elutasította.

 

  1. június 21.