EBH/31/2005

EBH/31/2005

 

Egy vidéki városban a helyi önkormányzat egy betéti társaság által üzemeltetett újságos-könyves pavilon határozott időre szóló közterület használati engedélyét – más pavilonoktól eltérően – nem hosszabbította meg. A betéti társaság jogi képviselője útján a Hatóságunkhoz fordult, és kérte: a Hatóság állapítsa meg, hogy a polgármester első fokú, és a képviselőtestület másodfokú döntése diszkriminatív volt. A Hatóság tárgyalás tartása nélkül a kérelmet elutasította, mert a betéti társaság vonatkozásában nem értelmezhető az Ebktv. 8.§-ban meghatározott személyes tulajdonság, mint a joghátrányon kívüli másik elengedhetetlen feltétel a Hatóság eljárásához.

 

A helyi önkormányzat, mint tulajdonos, alkotmányos feladatkörében és diszkrecionális jogkörében, helyi önkormányzati rendelet alapján döntött a közterület használati engedély meghosszabbításának elutasításáról, település – rendezési indokokra hivatkozva.

 

A Hatóság elutasításának további indoka az volt, hogy a Hatóság nem vizsgálhatja a helyi önkormányzati rendeletek törvényességét, amelyre a Közigazgatási Hivatal vezetője jogosult. A panaszos hivatkozott egy kormányrendeletre is, és értelmezése szerint a pavilonra nem is kellett volna közterület használati engedélyt kérni.

 

A Hatóság álláspontja a fentiekkel kapcsolatban az volt, hogy a kormányrendelet alkotmányosságát csak és kizárólag az Alkotmánybíróság vizsgálhatja, a Hatóság nem.