EBH/309/2006

EBH/309/2006

 

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy hátrányos megkülönböztetés érte az egyik felsőoktatási intézmény részéről amiatt, hogy ugyanazon a karon angol vagy német nyelvű képzésben résztvevő hallgatókra más tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozik, mint a magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatókra. A kérelmező hallgatói jogviszonyát „tanulmányi elégtelenség miatt” 2005. április 7.-én kelt döntésével megszüntette az Egyetem. A kérelmező magyar származását és anyanyelvét jelölte meg, mint a sérelmes magatartást kiváltó személyi tulajdonságát.

 

A hatóság hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt, aki válaszában kifejezetten megtagadta a kért iratok csatolását.

 

A hatóságnak hatáskör hiányában el kellett utasítani a kérelmet, mert a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a kérelmező nem rendelkezik az Ebktv.-ben felsorolt védett tulajdonság valamelyikével. A hátrányos megkülönböztetés megvalósulásának pedig feltétele, hogy a sérelmet szenvedett személyt más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személlyel szemben részesítsenek kedvezőtlenebb bánásmódban, valamely a törvény által védett tulajdonsága miatt.

 

Jelen ügyben nem a magyar származás, illetve a magyar anyanyelv, hanem a magyar nyelvi képzésben való részvétel tekinthető egyfajta tulajdonságnak vagy helyzetnek. Ez azonban nem tekinthető az Ebktv.-ben felsorolt egyik védett tulajdonságnak sem.

 

  1. június 14.