EBH/301/2015

EBH/301/2015

 Ügyiratszám: EBH/301/2015

Védett tulajdonság: nemzetiséghez tartozás

Diszkrimináció területe: hatósági jogkört gyakorló szervezet

Diszkrimináció típusa: zaklatás

Egyezség

Kérelmező, a megyei egyenlőbánásmód-referens közreműködésével benyújtott panaszában előadta, hogy a megyei kormányhivatal járási hatósági állatorvosa előzetes értesítés nélkül, rendőrautó és rendőrségi busz kíséretében jelent meg a lakóhelyén, ahol sertésvágáshoz kapcsolódó élelmiszerbiztonsági ellenőrzést végzett.

A kérelmező szerint indokolatlan volt a rendőri biztosítás igénybe vétele, a hatósági állatorvos intézkedését senki sem akadályozta. Különösen sérelmes helyzetet jelentett számára, hogy a rendőri biztosítással érkező járművek az utcát lezárták, magukra vonták a környékbeliek figyelmét, akik kíváncsian figyelték az eseményeket.

Kérelmező beadványában a nemzetiséghez való tartozás védett tulajdonságra hivatkozott, mert szerinte a roma származása volt az oka annak, hogy a hatósági állatorvos a rendőrségi közreműködést vett igénybe.

A hatóság eljárást indított és a kormányhivatalt nyilatkozattételre hívta fel. A kormányhivatal jogszabályra hivatkozott, amely a hatósági eljárás sikeres lebonyolítása érdekében lehetővé teszi a rendőrség bevonását, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki azért, mert a kérelmező sérelmesnek tartotta a hatósági állatorvos eljárását. A nyilatkozatban egyezségi ajánlatot tett, amelyet a kérelmező elfogadott és közösen kérték annak jóváhagyását.

A hatóság határozatával az egyezséget jóváhagyta.

A felek között létrejött egyezségben az eljárás alá vont kormányhivatal bocsánatot kért a kérelmezőtől, amiért úgy érezte, hogy a sérelmezett helyszíni vizsgálathoz igénybe vett rendőri biztosítás megalázó helyzetet teremtett számára. Kérelmező a bocsánatkérést elfogadta.

Az eljárás alá vont vállalta továbbá, hogy 2015. december 31-ig a kormányhivatal egészére kiterjedő hatállyal belső szabályzatot készít, amelyben meghatározza a hatósági eljárásban a rendőrség igénybe vétele előtt mérlegelendő körülményeket, és azt a panaszosnak, valamint a hatóságnak bemutatja.

Az egyezség jóváhagyását követően a fenti tartalommal elkészített, 2015. december 18-án kelt, 2016. január 1. napjától hatályos belső szabályzatot az eljárás alá vont kormányhivatal a vállalt határidőn belül mind a kérelmezőnek, mind a hatóságnak megküldte.

2015. november