EBH/3/2006

EBH/3/2006

 

A panaszos kérelemmel fordult a Hatósághoz munkáltatójával szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben sérelmezte, hogy munkahelyén kizárólag ő nem részesült jutalomban.

 

A Hatóság megkeresésére a munkáltató részletes tájékoztatást adott az ügyről, továbbá arról, hogy a panaszos keresetlevelet nyújtott be a bíróságra hátrányos megkülönböztetés miatt, és a tárgyalás kitűzésére is sor került.

 

Ezt követően a Hatóság kérésére a kérelmező megküldte a Munkaügyi Bíróságon iktatott, tárgyi ügyben az egyenlő bánásmód követelményének megsértésének megállapítása iránt benyújtott keresetlevelet, továbbá a Bíróság végzését a tárgyalás kitűzéséről.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint „ha a bíróság valamely ügyben a hatáskörét vagy annak hiányát állapította meg, vagy az ügy érdemében határozott, ez a döntés az eljáró hatóságra kötelező”.

 

A kérelmező jelen ügyben kérelmével egyidejűleg keresetet nyújtott be az illetékes Munkaügyi Bíróságra, mely az eljárás során jutott a Hatóság tudomására. A Bíróság az ügyben megállapította hatáskörét, határnapot tűzött ki a tárgyalásra, ezért a Hatóság a vizsgálatot hatáskör hiányában nem folytathatta, eljárását meg kellett szüntetnie.

 

  1. július 12.