EBH/295/2006

EBH/295/2006

 

Kérelmező egy gazdasági társaság által foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló eljárás során tanúsított hátrányos megkülönböztetéstmegvalósító intézkedésre hivatkozással fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz ( továbbiakban: Hatóság). A panasz szerint Kérelmező látássérült, jogi végzettséggel rendelkezik. Álláskeresése során eljárás alá vonthoz is eljuttatta önéletrajzát, ennek nyomán eljárás alá vont egyik munkavállalója állásinterjút beszélt meg vele. Kérelmező ezt követően vette észre, hogy önéletrajzában nem szerepel a tény, hogy látássérült, így azonnal visszahívta eljárás alá vontat és közölte ezt. Noha eljárás alá vont munkavállalója erről tudomást szerezve megpróbálta őt meggyőzni, hogy így nem tudná ellátni a munkát, végül abban állapodtak meg, hogy Kérelmező elmegy az állásinterjúra. Kérelmező a megbeszélt állásinterjú előtti napon elektronikus levelet kapott eljárás alá vonttól, amiben kifejezetten látássérültségére hivatkozással lemondták az interjút.

 

A Hatóság az eljárás során – eljárás alá vont első tárgyalásról való távolmaradása miatt – külön tárgyalás keretében hallgatta meg Kérelmezőt, illetve eljárás alá vontat, valamint beszerezte eljárás alá vont írásbeli nyilatkozatát is.

 

Az osztott bizonyítás szabályai szerint tekintettel arra, hogy Kérelmező hitelt érdemlően igazolta az őt ért hátrányt és védett tulajdonságát a Hatóság előtt eljárás alá vontnak kellett bizonyítania, hogy megtartotta, vagy a konkrét jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Eljárás alá vont kimentésként adta elő, hogy a kérdéses időszakban nem volt állás meghirdetve a társaságnál, ezt azonban a Hatóság nem fogadta el, különös tekintettel arra, hogy a Kérelmezőnek küldött elektronikus levél kifejezetten állásinterjú lemondásáról szól. Nem fogadható el védekezésként az sem, hogy eljárás alá vont különböző származású és etnikai hovatartozású személyeket foglalkoztat, ez ugyanis az adott jogviszony tekintetében nem bír relevanciával. Eljárás alá vont egymásnak ellentmondó kijelentéseket tett arra vonatkozóan, hogy az állásinterjú lemondásának időpontjában tudott­e Kérelmező látássérültségéről. A Hatóság tekintettel a Kérelmezőnek küldött elektronikus levél tartalmára is nem fogadta el eljárás alá vont e védekezését, mely szerint a hátrány és a védett tulajdonság között nem volt okozati összefüggés. Eljárás alá vont kimentésként utalt arra is, hogy egy látássérült személy a munka ellátására alkalmatlan lett volna, azonban a tárgyaláson a Hatóság kérdésére előadta, hogy az a jogász, akinek a helyére Kérelmező felvétele szóba került, okirat­ szerkesztési feladatokat látott el. Ennek fényében a Hatóság eljárás alá vont e védekezését sem tudta általános vagy ágazatspecifikus kimentésként elfogadni.

 

Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és szankcióként: ­ megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni folytatását, ­ elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 30 napra történő nyilvánosságra hozatalát a Hatóság honlapján, ­ valamint 800.000, azaz nyolcszáz­ezer forint bírságot szabott ki.

 

  1. szeptember